زموږ ماموریت د ټولنې اجتماعي، اقتصادي او سیاسي ښه والي څخه ډاډ تر لاسه کول دي په ځانګړی ډول د غریب او بې وزله خلکو لپاره د لومړني خدماتو چمتو کولو، د سیمه ایزې حکومتدارۍ پیاوړتیا، د دوامداره معیشت وده، د خلکو هڅونه او روزنه، د ځوانانو هڅول تر څو کار وکړي، د مامورینو ظرفیت لوړول، مدني ټولنو او مدني فعالینو ته روزنه ورکول، روزنیز پروګرامونه او سیمینارونه، په بیلابیلو موضوعاتو کې څیړنې او سروې په لاره اچول.

X