سروی و تحقیق

کمک به موسسه ها و نهاد های مختلف داخل افغانستان برای جمع آوری آمار و ارقام، چالش ها و فرصت ها، ارزیابی و نظارت پروژه ها و پروگرام ها.

کار های مرتبط

آدرس

  • دفتر مرکزی: شهر لشکرگاه ، هلمند، افغانستان
  • دفتر کابل: آپارتمان نمبر 18، منزل پنجم، چهاراهی عبدالحق، کابل، افغانستان
  • دفتر قندهار : عینو مینه، قندهار، افغانستان

شماره تماس

  • +93(0)794948383
    +93(0)707948383
  • tsdorg.2010@gmail.com w.au2008@gmail.com

با ما بپیوندید

ساعات کاری

یکشنبه – پنجشنبه :  8 – 4

X