آموزش های حرفوی

کورس های حرفوی برای افراد تحصیل نکرده و بیکار مانند: قالین بافی، خیاطی، دست دوزی، پرده دوزی، گلدوزی، نجاری، فیشن، کارهای موتور، نقاشی، ترمیم جنراتور و مهارت های مختلف.

کار های مرتبط

آدرس

  • دفتر مرکزی: شهر لشکرگاه ، هلمند، افغانستان
  • دفتر کابل: آپارتمان نمبر 18، منزل پنجم، چهاراهی عبدالحق، کابل، افغانستان
  • دفتر قندهار : عینو مینه، قندهار، افغانستان

شماره تماس

  • +93(0)794948383
    +93(0)707948383
  • Info@tsdo.org.af Wahedullah.ulfat@tsdo.org.af

با ما بپیوندید

ساعات کاری

شنبه – پنجشنبه :  8 – 4

X