ماموریت

ماموریت ما اطمینان از رفاه اجتماعیِ اقتصادی و سیاسی جامعه به خصوص افراد فقیر و آسیب پذیر از طریق ارایه خدمات اساسی، تقویت حکومت محلی، ارتقا معیشت پایدار، ایجاد انگیزه و آموزش مردم، تشویق جوانان برای وظایف، ایجاد ظرفیت های مقامات، جوامع مدنی و اعضای جامعه از طریق آموزش، ورکشاپ ها و سمینار ها، راه اندازی تحقیقات و نظر سنجی ها در باره موضوعات مختلف است.

آدرس

  • دفتر مرکزی: شهر لشکرگاه ، هلمند، افغانستان
  • دفتر کابل: آپارتمان نمبر 18، منزل پنجم، چهاراهی عبدالحق، کابل، افغانستان
  • دفتر قندهار : عینو مینه، قندهار، افغانستان

شماره تماس

  • +93(0)794948383
    +93(0)707948383
  • Info@tsdo.org.af Wahedullah.ulfat@tsdo.org.af

با ما بپیوندید

ساعات کاری

شنبه – پنجشنبه :  8 – 4

X