دور نما

ویژن ما یک افغانستان صلح آمیز، آباد و متحد است که فرصت های اقتصادی را برای تمام شهروندان خود فراهم می کند، و آنها را قادر به زنده گی موفق همراه با احترام و عزت کامل، فرصت های مساوی برای تعلیم منصفانه، و افغانستان پایدار میسازد.

آدرس

  • دفتر مرکزی: شهر لشکرگاه ، هلمند، افغانستان
  • دفتر کابل: آپارتمان نمبر 18، منزل پنجم، چهاراهی عبدالحق، کابل، افغانستان
  • دفتر قندهار : عینو مینه، قندهار، افغانستان

شماره تماس

  • +93(0)794948383
    +93(0)707948383
  • Info@tsdo.org.af Wahedullah.ulfat@tsdo.org.af

با ما بپیوندید

ساعات کاری

شنبه – پنجشنبه :  8 – 4

X