ایمیل

Info@tsdo.org.af Wahedullah.ulfat@tsdo.org.af

شماره تماس

۰۷۰۷۹۴۸۳۸۳
۰۷۹۴۹۴۸۳۸۳
۰۷۰۰۶۲۳۳۷۳

آدرس دفاتر

۱. دفتر مرکزی: شهر لشکرگاه، هلمند
۲. دفتر ساحوی کابل: آپارتمان ۱۸، منزل ۵، احمدیار تاور، چهاراهی عبدالحق، کابل، افغانستان.
۳. دفتر ساحوی کندهار: عینو مینه، کندهار، افغانستان

  آدرس

  • دفتر مرکزی: شهر لشکرگاه ، هلمند، افغانستان
  • دفتر کابل: آپارتمان نمبر 18، منزل پنجم، چهاراهی عبدالحق، کابل، افغانستان
  • دفتر قندهار : عینو مینه، قندهار، افغانستان

  شماره تماس

  • +93(0)794948383
   +93(0)707948383
  • Info@tsdo.org.af Wahedullah.ulfat@tsdo.org.af

  با ما بپیوندید

  ساعات کاری

  شنبه – پنجشنبه :  8 – 4

  X