معرفی

موسسه اجتماعی و انکشافی توحید

TSDO یک موسسه غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی، نهاد ملی افغان است که در هلمند اساس نهاده شده و دارای دفاتر ساحوی در کابل، و کندهار میباشد. این موسسه برای کمک به افغانستان توسعه یافته و مدرن و تامین عملکرد کمک رسانی، حمایت از مردم افغانستان با انجام انواع مختلف پروژه ها / پروگرام ها برای ایجاد صلح و ثبات در این کشور جنگ زده تاسیس شده است.  TSDO تجربه این را دارد که برای مشتریان تعلیم کامل، مشاوره،‌توسعه اجتماعی، و خدمات مدیریتی در داخل افغانستان از طریق همکاری مستقیم با ساکنان موجود، مقامات دولتی و نهاد های دونر دارد.

در دسمبر سال ۲۰۱۰ تاسیس شد و دارای توانایی کامل با ظرفیت کافی برای اجرای موثر مدیریت و تطبیق با کیفیت تلاش هایش را برای توسعه اجتماعی و پیشرفت افغانستان از سال ۲۰۱۰ بدینسو در سکتور تعلیم، آموزش های حرفوی، ظرفیت سازی، سروی و تحقیق، آگاهی عمومی و اشتغال، ساخت وساز، فعالیت های توسعه، بهداشت و کشاورزی، تاثیرات سریع، وترنری، و طرح شبکه های آب بر عهده دارد.

برای معلومات بیشتر پروفایل ما را دانلود کنید

آدرس

  • دفتر مرکزی: شهر لشکرگاه ، هلمند، افغانستان
  • دفتر کابل: آپارتمان نمبر 18، منزل پنجم، چهاراهی عبدالحق، کابل، افغانستان
  • دفتر قندهار : عینو مینه، قندهار، افغانستان

شماره تماس

  • +93(0)794948383
    +93(0)707948383
  • Info@tsdo.org.af Wahedullah.ulfat@tsdo.org.af

با ما بپیوندید

ساعات کاری

شنبه – پنجشنبه :  8 – 4

X