اهداف ما

هدف TSDO مشارکت در روند تحکیم، امداد، نوسازی، بازسازی، و توسعه افغانستان است.

بهبود بخشیدن به کیفیت تعلیم توسط ارایه نمودن آموزش مساوی به همه
همکاری با دولت برای ارایه بهتر تعلیم و برنامه های ظرفیت سازی
افزایش سطح دانش در جامعه و تشویق کودکان برای پیوستن به مکاتب
فراهم نمودن کورس های سواد آموزی برای مناطق روستایی و ولایات افغانستان
ارایه آموزشهای حرفه ای به ارگانهای بیکار جامعه برای دستیابی به صلح و برادری مناسب در کشور
پیشنهاد آموزش های عدالت برای ابتکار های رسمی و غیر رسمی
تشویق مردم برای محیط صلح آمیز و مرفه
حمایت کارآفرینان برای بهبود اقتصاد
ارایه خدمات صحی از طریق تیم سیار و کلینیک ها
تحقیق و بررسی در باره آمار مختلف، تاثیر فعالیت ها در جامعه و سایر بخشهای مهم
اطلاعات عمومی برای افزایش آگاهی
کمک به افراد بیچاره، بیوه و کودکان یتیم برای ایجاد آینده بهتر
تلاش برای حفظ برابری جنسیتی در افغانستان
بهبود بخشیدن زنده گی زنان و کودکان با کمک از منابع ملی و بین المللی

آدرس

  • دفتر مرکزی: شهر لشکرگاه ، هلمند، افغانستان
  • دفتر کابل: آپارتمان نمبر 18، منزل پنجم، چهاراهی عبدالحق، کابل، افغانستان
  • دفتر قندهار : عینو مینه، قندهار، افغانستان

شماره تماس

  • +93(0)794948383
    +93(0)707948383
  • Info@tsdo.org.af Wahedullah.ulfat@tsdo.org.af

با ما بپیوندید

ساعات کاری

شنبه – پنجشنبه :  8 – 4

X